پشت بند

از پشت بند ها جهت ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل فرسایش جانبی بتن و جلوگیری از اعوجاج قالب ها در زوایای مختلف استفاده می شود .

پشت بند ها عمدتاً به دو دسته تقسیم می شوند :
 

الف ) پشت بند های افقی :

این پشت بند ها جهت جلوگیری از اعوجاج قالب ها و ایجاد مقاومت در محور طولی بسته می شوند که معمولاً از لوله داربستی به قطر 5 سانتیمتر جهت این امر استفاده می شود . انواع پروفیل و ناودانی نیز قابلیت اتصال به عنوان پشت بند افقی را دارند . معمولاً این پشت بند ها به فواصل 50 سانتیمتر از هم قرار می­گیرند .

 


 

ب ) پشت بند های عمودی :

این پشت بند ها جهت ایجاد مقاومت در برابر فشار جانبی بتن و جلوگیری از اعوجاج قالب در مؤلفه قائم به کار می روند ، که معمولاً برای ارتفاع های کمتر از 2 متر از 2 شاخه لوله داربستی به قطر 5 سانتیمتر در کنار هم و برای ارتفاع های بالای 2 متر که فشار هیدرواستاتیک بتن بیشتر است از سولجر استفاده می شود . سولجر عضو عمودی باربر با ممان اینرسی زیاد است . سولجر های تولید شده ، از ورق 4 میلیمتر و به صورت دوبله با مقطع 15 سانتیمتر × 15 سانتیمتر به طول های 1 متر ، 1/5 متر ، 2 متر ، 2/5 متر و 3 متر می باشد .
 


پشت بند های عمودی در پشت سر پشت بند های افقی بسته می شوند .

تماس با میلینیوم

تلفن تماس 22844259 - 021 (98+)
تلفن تماس 22844259
فکس 22869149 - 021 (98+)
پست الکترونیکی info.megr@gmail.com