شمع های حمایتی

از شمع های حمایتی به عنوان نگهدارنده جهت ایجاد مقاومت در مقابل فشار جانبی بتن در پشت قالب ها استفاده می شود . این شمع های حمایتی در چهار نوع تولید می شوند :
 
 
الف) جک دو بازویی :
 
این جک ها که از دو بازوی کوچک و بزرگ تشکیل شده ، در پشت قالب های دیوار تعبیه شده و وظیفه شاقول کردن قالب ها را بر عهده دارد . هر بازوی این جک ها در دو سر دارای دو پیچ تنظیم به صورت چپگرد و راستگرد می باشد که قابلیت تنظیم ارتفاع جک را به صورت دلخواه جهت شاقول کردن فراهم می کند . جک ها دارای سه کفشک ( یکی جهت اتصال به زمین و دو عدد جهت اتصال به سولجر ) در سه سر بازوها می باشد .

 

 

ب) جک تلسکوپی :
 
این جک ها دارای یک لوله بیرونی به قطر 6 سانتیمتر می باشد که در انتهای آن پیچ تنظیم و مهره جوش داده شده است . لوله درونی این جک ها به قطر cm 5 می باشد که سوراخهایی به منظور تنظیم ارتفاع روی آن تعبیه شده است . این جک ها در دو انتهای خود دارای دو کفشک جهت اتصال به زمین و سولجر می باشند . باربری این جک ها به مراتب بیشتر از جک شاقول کننده می باشد .

 

 

ج) سولجر شمع حمایتی :
 
جهت اجرای دیوارهایی که فشار جانبی بتن در آنها بسیار بالاست ( دیوارای مرتفع ، دیوارهای یک طرفه و ... ) از سولجر به عنوان شمع حمایتی استفاده می شود . طول این سولجرها نباید از 6 متر تجاوز کند ( دو سولجر 3 متری متصل به هم ) که در دو انتهای سولجرها دو عدد پیچ تنظیم شمه حمایتی چپگرد و راستگرد متصل شده که یکی به زمین و دیگری به سولجر پشت بند عمودی متصل می گردد . باربری این نوع شمع حمایتی از انواع دیگر بسیار بالاتر است .

 

 

د) لچکی ثابت :
 
این نوع شمع حمایتی مثلثی شکل می باشد . نوع پروفیل مصرفی در ساخت این لچکی ها به فشار جانبی بتن بستگی دارد و با توجه به ارتفاع دیوار از یک تا چند تکه ساخته می شود . در دو رأس پایانی این مثلث که روی زمین قرار می گیرد از نوعی پایه قابل تنظیم استفاده شده است .
 
 در صورت استفاده از این لچکی به عنوان شمع حمایتی ، نیازی به پشت بند عمودی نمی باشد .

 

تماس با میلینیوم

تلفن تماس 22844259 - 021 (98+)
تلفن تماس 22844259
فکس 22869149 - 021 (98+)
پست الکترونیکی info.megr@gmail.com