قالب ستون گرد، قالب منحنی،قالب سیلو

قالب منحنی،قالب ستون گرد، قالب سیلو

 

الف) سازه های مدور با قطر بیش از 7/5 متر :
 
برای اجرای سازه های مدور با قطر بیش از 7/5 متر مانند مخازن آب و سیلوها می توان از قالب های مدولار مسطح استفاده نمود که انتخاب ابعاد قالب ها بستگی به قطر سازه مورد نظر دارد به طوریکه از ترکیب این قالب ها با قالب های عرض 10 سانتیمتر سوراخدار که جهت عبور بولت در نظر گرفته شده می توان یک سازه مدور را به صورت یک n ضلعی با شکستگی بسیار نا محسوس اجرا کرد .
 
معمولاً برای سازه های با قطر 7/5 متر الی 13 متر از قالب های با عرض 30 سانتیمتر و برای سازه های با قطر 13 متر الی 22 متر از قالب های با عرض 40 سانتیمتر و برای سازه های با قطر بیش از 22 متر از قالب های با عرض 50 سانتیمتر پیشنهاد می گردد .
 
در پشت این قالب ها از لوله قطر 5 سانتیمتر داربستی نورد شده به عنوان پشت بند افقی استفاده می شود .

 

 

 

 


 
 
ب) اجرای سازه های مدور با قطر 2 متر الی 7/5 متر :
 
برای اجرای دیواره ای که قطر آن بین 2 متر تا 7/5 متر باشد از قالب مدولار کمانی استفاده می شود . این قالب ها فاقد تسمه های افقی می باشند و در نتیجه با توجه به شعاع لوله نورد شده ای که به عنوان پشت بند افقی به آنها متصل می گردد ، فرم می گیرند .

 

 

 

 


 
 
ج) اجرای سازه های مدور با قطر کمتر از 2 متر :
 
در مورد سازه هایی که قطر آنها کمتر از 2 متر می باشد قالب ستون گرد به صورت دو هلال 180 درجه ساخته می شود . ضخامت ورق پوسته این قالب ها 3 میلیمتر و ابعاد تسمه های پانچ شده طولی ( 65 میلیمتر × 50 میلیمتر ) و ابعاد تسمه های سخت کننده و تسمه های نورد شده ( 65 میلیمتر × 80 میلیمتر ) می باشد . این دو هلال توسط کلمپس داکتیل به یکدیگر متصل شده و توسط پیچ و مهره به قطر 14 میلیمتر در ارتفاع به قالب های دیگر متصل می شوند .
 
در ستون های با قطر بین 1 متر و 2 متر جهت جلوگیری از اعوجاج قالب ها قید ناودانی در پشت هر هلال جوش داده می شود .

 

 

 

 

تماس با میلینیوم

تلفن تماس 22844259 - 021 (98+)
تلفن تماس 22844259
فکس 22869149 - 021 (98+)
پست الکترونیکی info.megr@gmail.com