سیستم قالب بندی شاریو (shario)

مفهوم دستگاه شاريو ( Bridgebuilder )

دستگاه شاريو پيش رونده در سال 1970 ساخته شده و امروز از آن به عنوان كاهش دهنده هزينه اجراي پل در سراسر پروژه هاي دنيا ياد مي شود . اين سيستم سبك ، تطبيق پذير و آسان براي نصب و اجرا مي باشد . حركت رو به جلو و عقب روي ريل ها ، دستگاه را جهت راه اندازي و حركت به طور آسان و با سرعت ، توانمند ساخته است .

موارد استفاده

دستگاه شاريو براي پل هاي بتني طره اي صندوقه اي و Cable Stay با روش پس كشيده استفاده مي گردد . در استانداردهاي بين المللي مهندسي ، سازه را با يك قالب صلب استثنايي ، با ماكزيمم خمش كمتر از 25 ميلي متر در بارگذاري نهايي طراحي مي نمايند .

دستگاه شاريو استاندارد به طور معمول براي قطعات به طول تا 5 متر و ظرفيت باربري ( وزن بتن و قالب ) متغير از 100 تا 600 تن طراحي مي شود . وزن فولاد به كار رفته در آن به مقطع عرضي پل مورد نظر وابسته است ، اما به طور معمول از حدود 25 تن تا 110 تن در هر دو طرف متغير مي باشد . دستگاه شاريو استاندارد تقريباً براي هر قطعه با هر مقطع مي تواند وفق داده شود و در طي اجرا براي تغييرات در طول قطعه ( تا 5 متر ) ، ارتفاع مقطع ، ضخامت جان و عرض عرشه به آساني قابل تنظيم است .

بوسيله دستگاه شاريو پلهائي با دهانه هاي بزرگ (80 متر ، 100 متر ، 140 متر و...) در مناطق كوهستاني كه داراي دره هاي عميق مي باشند يا روي رودخانه ها ي خروشان و پر آب اجرا ميگردد ، كه بسياري از آن نيز در ايران احداث گرديده است.

مراحل اجرا بوسيله سیستم شاريو

ابتدا قطعه اول با مقطع صندوقه روي سر ستون به صورت درجا ساخته ميشود.

ريلهاي شاريو روي قطعه اول پرس ميگردد و دستگاه روي ريلها مونتاژ ميشود.

دستگاه مونتاژ شده روي قطعه اول ، قالب را جهت اجراي قطعه بعدي نگهداشته است كه قطعه دوم ، دو لنگه بوده و به دو انتهاي صندوقه اول ميچسبد.

شاريو با حركت به سمت دهانه هاي مياني و كناري روي ريلهايش، قالب را براي اجراي كليه قطعات حمل مينمايد.

هر قطعه پس از آرماتور بندي و نصب مصالح تنيدگي و بتن ريزي بوسيله كشش كابلهاي پيش تنيدگي به قطعه قبل خود و در واقع به تمامي قطعات قبلي پرس ميگردد و تكيه گاهي استوار براي ريلها ، شاريو و جابجائي بعدي به سمت پايان پروژه ميشود.

تماس با میلینیوم

تلفن تماس 22844259 - 021 (98+)
تلفن تماس 22844259
فکس 22869149 - 021 (98+)
پست الکترونیکی info.megr@gmail.com